Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης

Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης

Στο Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, μπορείτε να ενημερωθείτε από το προσωπικό, για τη λίμνη και τον σπάνιο υγρότοπο. Λειτουργεί  στο κέντρο του παραλίμνιου χωριού Κερκίνη. 

Μπορείτε επίσης, να εφοδιαστείτε μ’ ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, χάρτες κ.α.) για την καλύτερη περιήγησή σας στην περιοχή. Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης οργανωμένων ομάδων (μαθητές, φοιτητές, σύλλογοι) ή/και μεμονωμένων επισκεπτών εντός και εκτός του Κέντρου από το προσωπικό.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Κερκίνης, διαθέτει μόνιμο εκθεσιακό χώρο με  πληροφορίες για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης και φωτογραφίες από την περιοχή. Υπάρχει επίσης, αίθουσα προβολών η οποία είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για παρουσιάσεις.

 Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης  θεσμοθετήθηκε το φθινόπωρο του έτους 2006, με σκοπό την προστασία της περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά, με βάση:

  • Συστηματική παρακολούθηση και προγραμματισμό έργων διαχείρισης των οικολογικών παραμέτρων της περιοχής.
  • Συνεχή φύλαξη και επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής.
    Αποτελεσματικό συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
  • Κατάρτιση προγραμμάτων με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων.
  • Διασφάλιση κοινωνικής πολιτικής, συναίνεσης και συμμετοχής κ.ά.καταθέσει το 2010 η τότε Ν.Α. Σερρών.
Η συνολική έκταση της προστατευόμενης περιοχής που καλύπτει το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, ανέρχεται σε 831.000 στρέμματα περίπου. 
Στην προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνονται οι περιοχές από την Καστανούσα στα δυτικά μέχρι το Χαρωπό και το Άγγιστρο στα ανατολικά, την Ηράκλεια στα νοτιοανατολικά και τον Λιθότοπο στα νότια. Περιλαμβάνονται οι ορεινοί όγκοι της Κερκίνης (Μπέλλες) στα βόρεια και των Κρουσσίων (Μαυροβούνι και Δύσωρο) στα νοτιοδυτικά.
 
Το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες προστασίας οι οποίες είναι :
  •  Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
  •  Ζώνη Προστασίας της Φύσης
  •  Ζώνη Οικοανάπτυξης Α’
  •  Ζώνη Οικοανάπτυξης Β’
 
Σε κάθε ζώνη ισχύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή και απαγορεύσεις ανάλογα με την οικολογική σημασία και ευαισθησία της κάθε ζώνης.
Πινακίδα Κερκίνη
Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου
Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ